TRANG THIẾT BỊ PCCC

thông tin liên hệ
BÀ PHẠM THỊ LANG
Giám Đốc - 0913 728 760

Máy bơm chữa cháy

Máy bơm PCCC RABBIT 408R
Máy bơm PCCC RABBIT 408R
Máy bơm PCCC TOHATSU V75
Máy bơm PCCC TOHATSU V75