TRANG THIẾT BỊ PCCC

thông tin liên hệ
BÀ PHẠM THỊ LANG
Giám Đốc - 0913 728 760

Bình chữa cháy

Bình chữa cháy bột MFZ8
Bình chữa cháy bột MFZ8
Bình chữa cháy bột MT35 - XE ĐẨY
Bình chữa cháy bột MT35 - XE Đ...
Bình chữa cháy CO2 MT3
Bình chữa cháy CO2 MT3
Bình chữa cháy CO2 MT5 - 5kg
Bình chữa cháy CO2 MT5 - 5kg
Bình chữa cháy tự động 6KG
Bình chữa cháy tự động 6KG